Autumn Colour - DaveWhiteman
Autumn in Mountain Lagoon

Autumn in Mountain Lagoon

A carpet of Autumn colour along Sams Way Mountain Lagoon

AustraliaAutumnBlue MountainsLandscapeMountain LagoonNew South WalesSams Way