Autumn Colour - DaveWhiteman
Mountain Lagoon Magic

Mountain Lagoon Magic

Autumn afternoon in Mountain Lagoon.

AustraliaAutumnBlue MountainsLandscapeMountain LagoonNew South WalesSams Way